Qaytarılma və Kompensasiya

Qaytarılma və Kompensasiya

MƏHSULUN QAYTARILMASI və KOMPENSASİYA

Satıcı Saytda yerləşdirilmiş və alıcı tərəfindən alınmış Məhsulun, alıcı tərəfindən Məhsulun alınma tarixindən başlayan, qaytarılma və ya kompensasiya dövrü ərzində qaytarılmış olduğu hallarda Saytın https://mimelon.com/return-policy/c/ səhifəsində təsvir edilmiş kompensasiyanın və Məhsulların qaytarılmasının nizamına ciddi riayət etməyə məcburdur. Malların qaytarılma nizamına uyğun olaraq, Məhsul sazişin, çatdırılmanın və alıcı tərəfindən alışın həyata keçirilməsi vaxtı olduğu orijinal qablaşdırmada və vəziyyətdə qaytarılmış olmalıdır. Mimelon saytının dəstək xidməti Satıcıya Məhsulun geri çatdırılmasını həyata keçirməyə kömək edir, bu halda Satıcı Alıcı tərəfindən hal-hazırda çəkilmiş maliyyə xərclərini tamamilə kompensasiya edir. Satıcı qaytarılmanı qəbul etməyə məcburdur. Qaytarılma Satıcı tərəfindən hər hansı öhdəliklərin pozulma amilləriylə bağlı olmadığı hallarda, Mimelon xərclərin və ya cərimə məbləğlərinin ödənilməsi vasitəsi ilə kompensasiyanın ödənilməsini tələb etməyə haqlı deyil (saytın Şərtləri digər nizamı nəzərdə tutmadığı halda). Məhsul hesabda göstərilmiş Satıcının ünvanına göndərilmələdir. Satıcının ünvanının aktuallığının itkisi, və ya Satıcının göstərilmiş ünvanın səhv olduğu, həmçinin, Satıcının Seçilmiş ölkənin ərazisində çatdırılma ünvanının göstərilməməsi, və ya Məhsulun qaytarılması və ödənilməsi üçün kifayət qədər məlumatın təqdim etmədiyi hallarda, Məhsul sahibsiz hesab edilir, və Mimelon onunla bağlı, Seçilmiş ölkənin Qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, göstəriş vermək haqqındadır. Satıcı Məhsulun saxlanılması, çatdırılması və istifadə edilməsiylə bağlı bütün xərcləri kompensasiya edir. Mimelon şirkəti öz istədiyi kimi sahibsiz məhsulla bağlı göstəriş vermək hüququna malikdir, və Satıcı, Mimelon onu ətrafdakılara qarşı təhlükəli hesab etdiyi və ya onun məzmununa və ya istifadəsinə görə məsuliyyət risklərini gördüyü halda, onun utilizasiyası ilə razı hesab edilir. Bu cür Məhsulların utilizasiyası zamanı, Mimelon onlara pulsuz hüquqları, həmçinin utilizasiya ilə bağlı hər hansı faydaları alır.

Məhsulların Şərtlərə uyğunsuzluğu halında, saytda təsvir edilmiş və hesabda təqdim edilmiş funksiyaların köməyi ilə sayt vasitəsilə reallaşdırılan, Bizim xidmətlərimizi və Məhsullarımızı nizama salan kompensasiyanın və məhsulun qaytarılma nizamına uyğun olaraq, Satıcı kompensasiya, əməliyyatların ləğvi, düzəlişlərin daxil etməsi və qaytarılma üzrə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Biz mülahizəmiz üzrə alıcılar üçün xeyirlə, Sizin (Satıcıların) öhdəliklərinizi nəzərə alaraq, qaytarılan məbləğləri qəbul etmək, təkmilləşdirmək və hesablamaq, qaytarılmaları və ləğvləri qiymətləndirmək hüququna milikik. Alıcılara ünvanlandırılmış, məhsulun qaytarılmasıyla bağlı ödəmələr Sayt vasitəsilə müqavilə üzrə Mimelon-un müvafiq partnyorunun köməyi ilə Satıcı tərəfindən həyata keçirilir. Ödəmələr bizim tərəfimizdən seçilmiş üsullarla həyata keçirilir, Satıcı bu ödəmələrlə bağlı Mimelon şirkətinin xərclərini kompensasiya edir. Mimelon müvafiq məbləğləri Satıcının hesabından köçürtmək haqqındadır.