Zəmanət haqqında hüquqi şərtlər

Zəmanət haqqında hüquqi şərtlər

Zəmanət yalnız məmulatın seriya nömrəsi olduğu halda həqiqidir. Zəmanət haqqında məlumatın silinməsi və ya dilerdən məhsulun alışından sonra dəyişdirililməsi halında Mimelon.com zəmanətə imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Öhdəliklər qüsurun təmiriylə və ya qüsurlu detalın əvəzetməsiylə, və ya məhsulun özünün bazar qiymətinə uyğun olaraq əvəzetməylə və ya kompensasiyayla məhdudlaşdırılır. Zəmanət təmiri Mimelon.com-un icazəli xidmət mərkəzi tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Əgər hər hansı icazəsi olmayan xidmət mərkəzi təmir cəhdini təşəbbüs edirdisə, zəmanət ləğv ediləcək. Mimelon.com məhsulun icazə olunmamış təmiri nəticəsində yarana bilən zərərlərin və iddiaların kompensasiyası üçün məsuliyyət daşımır. Təmir və ya zəmanətin müvafiq şərtlərinə əsasən əvəzetmə zəmanətin uzadılmasına və ya müddətinin yenilənməsinə haqq vermir. Məhsulun təmiri və ya zəmanətin müvafiq şərtlərinə əsasən tam əvəzetməsi ekvivalent xidmət mübadilə bloklarıyla tamamilə əvaz oluna bilər. Zəmanət materialın, dizaynın və istehsalın qüsurlarından başqa, digər hallara yayılmır.

Bu hallarda zəmanət yararlı sayılmır:

Dövri yoxlamalar, texniki xidmət, təmir və təbii köhnəlməyə görə detalların əvəzetməsi, məxaric materiallarının əvəzetməsi, yəni batareyalar, lampalar, qoruyucular, antennalar, qulaqlıqlar, mikrofonlar, kabellər və yazıcı başlıqların.

Sui-istifadə və ya düzgün olmayan istifadə, həmçinin, bu məhsul üçün adi olmayan hallarda istifadəsi və ya istifadə və xidmət üzrə Mimelon təlimatlarıyla uyğunsuzluq hallarında. Mimelon.com-un təstiq etmədiyi aksessuarlarla uyğunluqda məhsuldan istifadə nəticəsində yaranan qüsurlar.

Yanlış quraşdırmaya və ya təlimatlara və texniki normalara və ya istifadəçi təlimatında göstərilmiş təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmayan istifadəyə görə məmulatın korlanması. Mimelon.com-dan asılı olmayan bədbəxt hadisələr, təbii fəlakətlər, ildırımlar, daşqınlar, yanğınlar, ictimai qarışıqlıqlar, yanlış ventilyasiya, gərginliyin tərəddüdləri və ya digər istənilən səbəblər. Əvvəlcədən Mimelon.com tərəfindən nəzərdə tutulmayan ölkələrin yerli və ya beynəlxalq texniki standartlarına uyğunluğu üçün məhsula daxil edilmiş icazə olunmayan dəyişikliklər.

 

İstifadəçi təlimatında ifadə edilmiş nüvə üçün konkret təlimatlarla uyğunsuzluqda yenidən doldurmayla və ya istifadəylə doğurulmuş batareyanın zədələri. Məhsulun seriya nömrəsi dəyişdirilib, silinib və ya zərər yetirilib.

Akkumulyatorlar İstehsalçı tərəfindən təsdiq edilməyən yükləmə qurğularıyla enerji toplayarkən. Akkumulyatorun korpusunda və ya onun elementlərində istənilən sıxlaşdırmalara zərər yetirilib və ya saxtaçılıq aşkar olunduqda.

Bu zəmanət başqa şəxslərə ötürülə bilməz. Bu zəmanət alıcının müdafiəsinin tək və xüsusi vasitəsi olacaq, və nə Mimelon.com, nə bu zəmanət sənədində göstərilmiş şirkətin xidmət mərkəzləri istənilən təsadüfi və ya vasitəli zərərlər və ya bu məhsulun zəmanətinin hər hansı pozulmasına görə məsuliyyət daşımırlar.

MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA: Mimelon.com təmir və ya əvəz olunan məhsullarda hər hansı saxlanmış məlumatların itməsinə görə məsuliyyət daşımır.