İstifadə qaydaları

İstifadə qaydaları

İstifadə qaydaları

Razılaşmada ("Razilaşma") təyin edilmiş qaydalara müvafiq olaraq sizə malları və xidmətləri təqdim edən www.mimelon.com ("Sayt") saytına xoş gəlmisiniz. Hər dəfə bizim xidmətlərimizdən istifadə ediyiniz zaman Razılaşmada göstərilmiş şərtlərlə avtomatik olaraq razılaşırsınız. Biz istənilən vaxt Saytda və Razılaşmada dəyişikliklər etmək hüququna malikik. Giriş, baxış və Saytın hər hansı başqa istifadəsi bu Razılaşmanın bütün şərtləriylə razılığınızı bildirir, buna görə onu Saytdan istifadədən əvvəl diqqətlə oxuyun.

Siz bildirirsiniz və zəmanət verirsiniz ki, sizin 18 yaşınız var və ya siz sizin valideynlərinizin və ya qəyyumlarınızın müşahidəsi altında Saytdan istifadə edirsiniz.

Biz sizə Sayta məhdudlaşdırılmış, geri çağırma, digərinə verilə bilinməyən girişə və ondan istifadəyə, Saytın sizin internet-brauzerinizdə, ticarət məqsədləri ilə istifadəsinə və ya üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsinə icazə olmadan, yalnız bizim tərəfimizdən əvvəlcədən icazə verilmiş hallar istisna olmaqla, icazəni təqdim edirik. Bu Razılaşmanın hər hansı pozulması ilkin xəbərdarlıqsız icazənin təcili şəkildə geri çağırılmasına səbəb ola bilər.

Siz bu Saytın, və ya onun hər hansı hissəsinin, və ya onda yerləşdirilmiş məzmununun ticarət məqsədlərində və ya digər məqsədlərdə reproduksiyasına, təsvir edilməsinə, yayılmasına, satılmasına, kirayə verilməsinə, dəyişdirilməsinə, bizim buna əvvəlcədən yazılı şəkildə icazəmiz olmadan, hüququnuz yoxdur.

Biz xidmət etməkdən imtina etmək, həmçinin, müştərinin davranışı qanunu və ya bizim maraqlarımızı pozduğunu hesab etdiyimiz hallarda bizim mülahizəmiz üzrə hesabları ləğv etmək hüququna malikik.

Sizin bu Saytda aşağıda geyd edilmiş hallara uyğun olan hər hansı materialların, digər internet-resurslara linklərin yüklənilməsinə, yaylmasına və ya başqa üsulla yerləşdirilməsinə icazəniz yoxdur:

a) hansılar ki müəllif hüquqlarını, patentləri, ticarət markalarını, xidmət əlamətlərini, ticarət sirrini və ya hər hansı şəxsin digər mülkiyyət hüquqlarını pozur, böhtanlı, təhlükəli, ədəbsiz, pornoqrafik məzmuna malikdir və hansılar ki, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, vətəndaş və ya cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilərlər, və ya özlərinə virusları və digər zərərverici kodları və ya xüsusiyyətləri daxil edir.

Biz sizə Saytın müəyyən hissələrinə giriş və onların istifadəsi üçün parolu və identifikasiya məlumatlarını təyin edə bilərik. Paroldan və ya identifikasiyadan istifadə etdiyiniz hər zaman, siz bu Razılaşmanın şərtlərinə müvafiq olaraq girişə və Saytdan istifadəyə icazə alırsınız, və biz bu girişin mənbəyini və ona icazənin mövcudluğunu müəyyən etməyə məcbur deyilik.

Saytdan istifadə edərək, siz ilk parolunuzundan və identifikasiya məlumatından bu cür identifikasiya ilə çağırılmış bütün mesajlar və sazişlər, istisna olmadan bütün maliyyə öhdəlikləri daxil olmaqla istənilən istifadə üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Siz təhlükəsizlik və sizə təyin edilmiş parolun və identifikasiya kodunun məxfiliyinə görə tam məsuliyyət daşıyırsınız. Siz parolunuzun icazə olunmamış istifadəsi və ya Saytın təlükəsiliyinə mane olan hər hansı başqa hüquq pozulma halları haqqında bizi dərhal məlumatlandırılmalısız.

Bizə elektron məktubları göndərərək və / və ya Saytdan istifadə edərək, siz razılaşırsınız ki, bizdən alınmış hər hansı elektron mesajlar həmçinin yazılı şəkildə təqdim edilmiş bütün məlumat və digər xəbərdarlıqlar hüquqi gücə malikdirlər.

Əgər Saytda digəri göstərilməyibsə, sizin Sayta göndərdiyiniz və / və ya bizə təqdim etdiyiniz bütün məlumat, materiallar və şərhlər, məxfi olmayan və ya patentlənməmiş sayılacaqlar. Biz bu cür məlumatı icazəniz olmadan istifadə etmək, köçürmək, yaymaq, əks etdirmək, dərc etmək, satmaq, kirayə vermək üçün pulsuz, müddətsiz, qaytarılmaz və üçüncü şəxslərə verilə bilinməli hüququna malik olacağıq. Bütün materiallar avtomatik şəkildə bizim xüsusi mülkiyyətimiz olacaq və sizə qaytarılmayacaq.

Sizin tərəfinizdən alınmış malların itmə riski malların daşıyıcıya çatdırılmasından sonra bizim standart şərtlərimizə uyğun olaraq sizə ötürülür. Biz qaytarılmış mala onun daşıyıcı və ya alıcı tərəfindən çatdırılmasından əvvəl mülkiyyət hüquqlarını qəbul etmirik.

Hüquqi müdafiənin hər hansı digər qanuni və ya ədalətli vasitələrinə əlavə olaraq biz ilkin xəbərdarlıqsız Razılaşmanı dərhal poza və ya indiki Razılaşmaya uyğun olaraq sizə verilmiş istənilən hüquqlarınızı ləğv edə bilərik. İndiki Razılaşma gücünü itirdikdən sonra sizə təyin edilmiş bütün parolları və identifikasiya məlumatlarını geri çağırmaq və sizin Sayta girişinizi ləğv etmək hüququna malikik.

Bu sayt BƏƏ-dən başqa digər ölkələrdə fəaliyyət göstərə bilər. Bu Sayt BƏƏ-dən kənar əlçatmaz məhsullrı və ya linkləri özünə daxil edə bilər. Bu linklər həmin məhsulların BƏƏ-dən kənar əlçatan olmalarını nəzərdə tutmur. Əgər siz, girişi alıb, bu Saytı BƏƏ-dən kənar istifadə edirsinizsə, siz ölkənizin qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırsınız.

Əgər mal səhv və ya başqa səhv məlumata malikdirsə, biz malın satışını imtina edə və ya yalnlış qiymətli mallara sifarişləri ləğv etmək hüququna malikik. Biz bu cür sifarişləri onların təsdiq edilib edilməməsindən, həmçinin ödənişin keçirilib keçirilməsindən asılı olmayaraq ləğv etmək hüququna malik olacağıq. Əgər sizin kredit kartınızdan alışınıza görə ödəniş çıxarılıbsa və sizin sifarişiniz ləğv edilibsə, biz dərhal sizə tam ödənişi qaytaracağıq.

Sayt İnternetdə üçüncü şəxslər tərəfindən idarə edilən başqa saytlara linkləri daxil edə bilər. Siz təsdiq edirsiniz ki, biz bu cür saytların fəaliyyəti və məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq.

Əgər Razılaşmanın hər hansı müddəası hər hansı səbəbdən etibarsız sayılacaqsa, bu digər müddəaların gücünə təsir etməyəcək.