İntellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi

İntellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi

Mimelon.com (Mimelon International FZE LLC) bütün şəxslərin hüquqlarına hörmətlə yanaşır. Şirkət saytdan istifadə şərtlərini və malların satışı haqqında elanların yerləşdirilməsi, eyni zaman hüquq sahibinin razılığı olmadan müəllif hüququyla və ticarət nişanlarıyla qorunmuş məhsulun, həmçinin saxtalaşdırılmış və lisenziyasız məhsulların istənilən istifadəsinin buraxılmaması üzrə korporativ iş prosedurları üzrə qaydaları təyin edir.

Biz Mimelon.com-a qarşı iddialara səbəb olan bütün hadisələrə diqqətlə yanaşırıq və DMCA-a (rəqəmli dövrdə müəllif hüquqları üzrə qanun), o cümlədən, digər beynəlxalq və yerli qanunvericiliklərə əsasən uyğun tədbirlərin qəbulunu təmin edirik.

 

Hüquq sahiblərinə

Şirkətimiz qanunlara və qaydalara ciddi riayət edir. Mimelon.com saytında malların yerləşdirilməsinə görə və ya elanların yerləşdirilməsi qaydaların pozulmasına görə yaranmış intellektual mülkiyyət sahəsində qanunvericilik tələblərinə tabe olmayan intellektual mülkiyyət hüquqlarınızın pozulması əlamətlərinin aşkar edilməsi halda, istifadəçilərə bunun barəsində bizə xəbər etməklərini məsləhət görürük ki, lazımı tədbirləri yerinə yetirə bilək:

  1. Onun adından fəaliyyət göstərən hüquqi sahibinin qanuni nümayəndəsinin kağız və ya elektron şəkildə imzası;
  2. Sizin fikrinizcə intellektual mülkiyyət hüququnuzu pozan məhsulun və ya elanın ətraflı təsviri;
  3. Sizin hüquqlarınızı pozan məlumatın yerləşdiyi vebsayt səhifəsinə link və onun təsvirini;
  4. Məlumatın qanuni istifadəsini göstərən səhifəyə və/və ya resursa link, və ya onun təsviri;
  5. Sizin hüquqi ünvanınız, telefon nömrəniz və elektron poçt ünvanınız;
  6. Malın və ya elanın hüquq sahibinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin hüquqları üzrə qanunvericilik tələblərinə riayət etməməsi haqqında şübhələnməyə bütün əsaslara malik olduğunuz haqqında Sizin tərəfinizdən xülasə edilmiş iddia;
  7. Saytda yanlış və/və ya mötəbər olmayan məlumatın yerləşdirilməsi üzrə məsuliyyəti anladığınız haqqında sizin tərəfinizdən xülasə edilmiş təsdiq, və hüquq sahibi olduğunuzu və ya hüquq sahibin adından fəaliyyət göstərdiyinizi təsdiq edən iddia.

Sorğularınızı [email protected] ünvanına göndərin.

 

Satıcılara

Mimelon.com saytına daxil olaraq, alıcı təqdim edilmiş məhsulun yüksək keyfiyyətində əmin olmalıdır. Hüquq sahibinin razılığı olmadan ticarət nişanlarıyla və ya müəllif hüququyla qorunmuş mallar və ya onların komponentləri haqqında elanları yerləşdirməyə qadağan edilir.

Biz, ticarət nişanlarıyla qorunmuş, qanunsuz istehsal edilmiş və ya kopiyalanmış mallar daxil olmaqla, saxtalaşdırılmış məhsulların satışının qarşısının alınması üçün bütün qanuni tədbirləri görürük.

Mimelon.com saytında saxtalaşdırılmış və ya vətəndaşların qanuni hüquqlarını pozan digər məhsulun aşkar edilməsi halında, satıcının hesabı bərpanın imkanı olmadan ləğv edilir, elan silinir. Elanın yerləşdirilməsiylə və bu məhsulun satışıyla bağlı vasitələr dayandırılır; qanunu pozanlara qarşı Mimelon.com administrasiyası tərəfindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi xaric edilmir.

 

Vacib məlumat

Mimelon.com administrasiyası saytda yerləşdirilmiş təsvirlərə və kataloqlara giriş üzrə məsuliyyət daşımır. Elanın yaradılmasından sonra, o elanların kataloquna yerləşdirilir və hətta razılaşmanın yerinə yetirilməsindən, ləğv edilməsindən və ya hesabın silinməsindən sonra orada qalır.

Yerləşdirilən müəllif hüquqlarıyla qorunan mətn, qrafik və ya digər elementlərə müəllif hüququna malik olan şəxslər razılaşırlar ki, Mimelon.com bu materialların müddətsiz, eksklyuziv olmayan və geri alınmaz istifadə və nəşr hüququna malikdir.

Satıcılar Sizin mallarınızla eyni kataloqda mallar haqqında elanları yerləşdirmək haqqındadırlar, əgər onlar öz xarakteristikaları üzrə sizin elanlarınızla tamamilə uyğun gəlirlərsə. Mallar haqqında elanlarınızla xarakteristikaları üzrə uyğun gəlməyən elanların bu rejimdə yerləşdirilməsi qaydaların pozulması sayılır. Qaydaların pozulması əlamətlərinin aşkar edildiyi halda, istifadəçilər [email protected] ünvanı vasitəsilə saytın administrasiyasını xəbərdar etmək hüququna malikdilər.

Sizin razılığınız və/və ya icazəniz olmadan saytda materialların yerləşdirilməsi halında bizi "Hüquq sahiblərinə" bölməsində təsvir edilmiş təlimatlara uyğun olaraq xəbərdar edin.